Promotic

Limit - właściwość obiektu PmaNumberLim

Opis:
Wartość limitu.
Składnia:
Double Limit
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość limitu" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var nLimit = oNumberLim.Limit;   // Odczyt z właściwości
oNumberLim.Limit = 80;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.