Promotic

AlarmEnabled - właściwość obiektu PmaNumberLim

Opis:
Zezwolenie/zakaz automatycznej aktywacji alarmu
Składnia:
Boolean AlarmEnabled
Wartości:
true - jest zazwolona automatyczna aktywacja alarmu
false - jest zakazana automatyczna aktywacja alarmu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var bAlarm = oNumberLim.AlarmEnabled;   // Odczyt z właściwości
oNumberLim.AlarmEnabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.