Promotic

AlarmEnabled - vlastnost objektu PmaNumberLim

Popis:
Povolení/zákaz automatické aktivace alarmu
Syntaxe:
Boolean AlarmEnabled
Hodnoty:
true - je povolena automatická aktivace alarmu
false - je zakázána automatická aktivace alarmu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var bAlarm = oNumberLim.AlarmEnabled;   // Čtení z vlastnosti
oNumberLim.AlarmEnabled = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.