Update cookies preferences
Promotic

Mez - karta objektu PmaNumberLim

Popis:
Podmínka aktivace alarmu a vyvolání události onLimAction tohoto objektu.
Konfigurátory:
Hodnota mezePokud hodnota v nadřazeném objektu PmaNumber překročí zde zadanou mez, pak bude aktivován alarm.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Limit.
Typ mezeVýběr typu meze:
Horní mez - budou alarmovány všechny hodnoty větší než hodnota meze
Dolní mez - budou alarmovány všechny hodnoty menší než hodnota meze
Vyvolat událost "onLimAction"Určuje, kdy je vyvolána událost onLimAction
Nikdy - Událost není vyvolána nikdy
Při přechodu do nežádoucí oblasti - Událost je vyvolána pokud hodnota před zápisem je ve vymezené oblasti a po zápisu je již hodnota mimo vymezenou oblast
Při přechodu z nežádoucí oblasti - Událost je vyvolána pokud hodnota před zápisem je mimo vymezenou oblast a po zápisu je již hodnota ve vymezené oblasti.
Při přechodu z/do nežádoucí oblasti - Událost je vyvolána po splnění podmínek definovaných volbami "Při přechodu do nežádoucí oblasti" a "Při přechodu z nežádoucí oblasti".
Při zápisu v nežádoucí oblasti - Událost je vyvolána pokud zapisovaná hodnota je v nežádoucí oblasti.
Aktivování alarmu
Skupina alarmůNázev skupiny alarmů, do které bude zapsán aktivovaný alarm. Pokud zde bude vybráno Neaktivovat alarm, pak tento objekt nebude využívat Systém alarmů a Eventů.
Popis alarmu (desc)Text (název) alarmu, který je zároveň identifikátorem tohoto alarmu.
Kdy se alarm stane neaktivní kvitovaný [zelený]Platí, že při překročení meze nastává aktivace a při vrácení hodnoty zpět nastává deaktivace alarmu.
0 = při aktivaci
1 = při deaktivaci
2 = při deaktivaci nebo po kvitaci
3 = pokud deaktivován a kvitován
Zvuková signalizaceVolba, zda aktivovaný alarm má být doprovázen také zvukovou signalizací.
0 = žádný zvuk
1 = přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = přestane po kvitaci
© MICROSYS, spol. s r.o.