Update cookies preferences
Promotic

AlarmSound - vlastnost objektu PmaNumberLim

Popis:
Typ zvukové indikace alarmu.
Syntaxe:
Long AlarmSound
Hodnoty:
0 - alarm nehouká vůbec
1 - alarm přestane houkat po kvitaci nebo po deaktivaci
2 - alarm přestane houkat po kvitaci a po deaktivaci
3 - alarm přestane houkat po kvitaci
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zvuková signalizace" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var nAlarmSound = oNumberLim.AlarmSound;   // Čtení z vlastnosti
oNumberLim.AlarmSound = 3;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.