Promotic

AlarmSound - właściwość obiektu PmaNumberLim

Opis:
Typ dźwięku alarmu.
Składnia:
Long AlarmSound
Wartości:
0 - alarm nie wydaje dźwięk
1 - alarm przestanie wydawać dźwięk po potwierdzeniu lub po deaktywacji
2 - alarm przestanie wydawać dźwięk po potwierdzeniu oraz po deaktywacji
3 - alarm przestanie wydawać dźwięk po potwierdzeniu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sygnalizacja dźwiękowa" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var nAlarmSound = oNumberLim.AlarmSound;   // Odczyt z właściwości
oNumberLim.AlarmSound = 3;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.