Promotic

onLimAction - zdarzenie obiektu PmaNumberLim

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po spełnieniu warunków na jego wywołanie zdefiniowanych w konfiguratorze "Wywołać zdarzenie "onLimAction"".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaNumberLim obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.State - (Boolean) [do odczytu] Uzyskuje następujace wartości:
true - Jeżeli nowa wartość (pEvent.New) obiektu PmaNumber nie przekroczyła zdefiniowany limit (pEvent.Limit).
false - W innym przypadku
pEvent.Limit - (Double) [do odczytu] Aktualna wartość limitu zdefiniowana tym obiektem
pEvent.New - (Double) [do odczytu] Wartość obiektu PmaNumber po ostatnim zapisaniu do tej wartości.
pEvent.Old - (Double) [do odczytu] Wartość obiektu PmaNumber przed ostatnim zapisem do tej wartości
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (! pEvent.State)
{
Pm.Debug("Limit=" + pEvent.Limit + ", NewValue=" + pEvent.New);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.