Update cookies preferences
Promotic

onLimAction - událost objektu PmaNumberLim

Popis:
Událost je vyvolána po splnění požadavků na její vyvolání definovaných v konfigurátoru "Vyvolat událost "onLimAction"".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaNumberLim objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.State - (Boolean) [pro čtení] Nabývá následujících hodnot:
true - Pokud nová hodnota (pEvent.New) objektu PmaNumber nepřekročila definovanou mez (pEvent.Limit).
false - V jiném případě
pEvent.Limit - (Double) [pro čtení] Aktuální hodnota meze definované tímto objektem
pEvent.New - (Double) [pro čtení] Hodnota objektu PmaNumber po posledním zápisu do této hodnoty.
pEvent.Old - (Double) [pro čtení] Hodnota objektu PmaNumber před posledním zápisem do této hodnoty
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (! pEvent.State)
{
Pm.Debug("Limit=" + pEvent.Limit + ", NewValue=" + pEvent.New);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.