Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Limit - vlastnost objektu PmaNumberLim

Popis:
Hodnota meze.
Syntaxe:
Double Limit
Volání:
n = oNumberLim.Limit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota meze" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice