Update cookies preferences
Promotic

Limit - vlastnost objektu PmaNumberLim

Popis:
Hodnota meze.
Syntaxe:
Double Limit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota meze" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumberLim = pMe.Pm("/Number0");
var nLimit = oNumberLim.Limit;   // Čtení z vlastnosti
oNumberLim.Limit = 80;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.