Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaNumberLim (Mez)

Popis:
Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a pro vytváření alarmů jsou vhodnější použít Datová rozšíření definované v datových položkách objektu PmaData.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaNumberLim lze vytvořit v objektu PmaNumber. V objektu PmaNumber může být i více objektů PmaNumberLim.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
AlarmEnabled Povolení/zákaz automatické aktivace alarmu
AlarmSound Typ zvukové indikace alarmu
Limit Hodnota meze
Události:
onLimAction Vyvolá se po splnění požadavků na její vyvolání
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Mez Definice podmínek vzniku alarmu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice