Promotic

Objekt PmaNumberLim (Mez)

Popis:
Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a pro vytváření alarmů jsou vhodnější použít Datová rozšíření definované v datových položkách objektu PmaData.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaNumberLim lze vytvořit v objektu PmaNumber. V objektu PmaNumber může být i více objektů PmaNumberLim.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AlarmEnabledPovolení/zákaz automatické aktivace alarmu
AlarmSoundTyp zvukové indikace alarmu
LimitHodnota meze
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onLimActionVyvolá se po splnění požadavků na její vyvolání
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
MezDefinice podmínek vzniku alarmu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r.o.