Promotic

Objekt PmaNumberLim (Mez)

Popis:
Hlídání meze hodnoty v nadřazeném objektu PmaNumber.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a pro vytváření alarmů jsou vhodnější použít Datová rozšíření definované v datových položkách objektu PmaData.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaNumberLim lze vytvořit v objektu PmaNumber. V objektu PmaNumber může být i více objektů PmaNumberLim.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AlarmEnabled Povolení/zákaz automatické aktivace alarmu
AlarmSound Typ zvukové indikace alarmu
Limit Hodnota meze
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onLimAction Vyvolá se po splnění požadavků na její vyvolání
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Mez Definice podmínek vzniku alarmu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice