Promotic

onStop - událost objektu PmaObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace.
V této chvíli ještě všechny objekty existují. Je zde vhodné provést například uložení stavu objektu do souboru na disk, atd.
Událost je vyvolána po události PmaRoot.onAppStopBegin a před událostí PmaRoot.onAppStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaObject.onStart (událost)
Příklad:
Zákaz objektu PmaTimer.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Timer").Enabled = false;
© MICROSYS, spol. s r. o.