Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - událost objektu PmaObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace. V této chvíli ještě všechny objekty existují. Je zde vhodné provést například uložení stavu objektu do souboru na disk, atd.

Událost je vyvolána po události PmaRoot.onAppStopBegin a před událostí PmaRoot.onAppStopEnd.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Viz také:
- PmaObject.onStart (událost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice