Update cookies preferences
Promotic

onStop - událost objektu PmaObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace.
V této chvíli ještě všechny objekty existují. Je zde vhodné provést například uložení stavu objektu do souboru na disk, atd.
Událost je vyvolána po události PmaRoot.onAppStopBegin a před událostí PmaRoot.onAppStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaObject.onStart (událost)
Příklad:
Zápis hodnoty proměnné do ini souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val1 = pMe.Pm("/Data").Value;
Pm.IniFileWrite("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", val1);
© MICROSYS, spol. s r.o.