Promotic

onAppStopEnd - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení aplikace (po události onAppStopBegin). Pma objekty jsou již zrušeny, nelze tedy v algoritmu události využívat jejich vlastností a metod. Algoritmus této události je posledním provedeným algoritmem aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Zákazat ukončení aplikace lze nastavit pomocí oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > AppStop".
Viz také:
Příklad1:
Zápis stavu INFO systém do souboru.
Je součástí předkonfigurace při založení nové aplikace od verze Pm9.0.16.
Vytvořený soubor Aplikace_RtStop.log lze pak prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor > Aplikace_RtStop.log".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFile = "#app:" + Pm.AppName + "_RtStop.log";
var sInfo = "AppStop: " + Pm.FormatDate(Pm.Time, 1) + "\\n" + "\\n";
sInfo += "-----------------------------------\\n" + "Errors\\n";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "charset:utf-8;");

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "$all", sFile, "");

sInfo = "-----------------------------------\\n" + "Debug\\n";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "mode:add;");

Pm.InfoWriteToFile("Debug", "$all", sFile, "");

sInfo = "-----------------------------------\\n" + "AppStopDone";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "mode:add;");
Příklad2:
Opakované spuštění této aplikace pomocí nástroje RunLater:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm90027/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);

Historie:
Pm9.00.16: Systém PROMOTIC nyní v této události předkonfiguruje uložení stavu INFO systému (obsah položek Errors a Debug) do souboru Aplikace_RtStop.log.
Tento soubor lze pak prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor".
© MICROSYS, spol. s r.o.