Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStopEnd - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení aplikace (po události onAppStopBegin). Pma objekty jsou již zrušeny, nelze tedy v algoritmu události využívat jejich vlastností a metod. Algoritmus této události je posledním provedeným algoritmem aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Poznámka:
Zákazat ukončení aplikace lze nastavit pomocí oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > AppStop".
Viz také:
Příklad:
Opakované spuštění této aplikace pomocí nástroje RunLater:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm9001502/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice