Update cookies preferences
Promotic

onTimeChange - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána při změně systémového času počítače.
Událost je vyvolána pouze pokud je změna větší než 5 sekund.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.DiffSec - (Long) [pro čtení] Velikost změny v sekundách. Při posunu času dopředu je údaj kladný, při posunu dozadu je záporný.
pEvent.OldTime - (Date) [pro čtení] Čas, po kterém došlo ke změně času.
Poznámka:
Změnu času zjištuje systém PROMOTIC následovně:
Vnitřní hodiny systému PROMOTIC tikají s určitou periodou (asi 10 ms). Každý tik zjistí systém denní čas a zapamatuje si ho. Porovná ho s časem předchozího tiku a pokud je rozdíl větší než 5 sekund, pak systém PROMOTIC z toho usoudí že došlo ke změně času. Ve velmi etrémních případech, kdyby někdo zastavil aplikaci PROMOTIC na 5 sekund (kdyby nějaký velmi prioritní proces v kuse běžel déle než 5 sekund) mohl by PROMOTIC vyvolat tuto událost i když ke změně času nedošlo.
Viz také:
- Pm.Time (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nDiff = Pm.Abs(pEvent.DiffSec);
if (nDiff >= 5)
{
Pm.Debug("Time differencion >= 5 second");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.