Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartBegin - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána ihned po spuštění aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Reset - (Boolean) Pokud je true, pak byl předchozí běh aplikace ukončen nelegálně (např. reset PC, výpadek proudu, atd.). V jiném případě hodnota je false.
Poznámka:
V této době nejsou ještě vytvořeny žádné Pma objekty, proto nelze v algoritmu události využít jejich vlastností a metod. Po vykonání této události pokračuje spouštění aplikace vytvářením Pma objektů (je vyvolána událost onStart každého objektu) a nakonec je vyvolána událost onAppStartEnd.
Viz také:
Příklad:
Automatické spuštění kontroly disku, pokud předcházející spuštění aplikace PROMOTIC nebylo v pořádku ukončeno
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Reset)
Pm.CreateProcessSync("SCANDSKW.EXE /a /n", "");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice