Update cookies preferences
Promotic

onStart - událost objektu PmaObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku.
Zde je například vhodné provést různé inicializace objektu, jako např. přečtení údajů ze souboru, atd.
Událost je vyvolána po události PmaRoot.onAppStartBegin a před událostí PmaRoot.onAppStartEnd.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaObject.onStop (událost)
Příklad:
Čtení hodnoty z ini souboru a zápis do proměnné v aplikaci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val1 = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4);
pMe.Pm("/Data").Value = val1;
© MICROSYS, spol. s r.o.