Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - událost objektu PmaObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku. Zde je například vhodné provést různé inicializace objektu, jako např. přečtení údajů ze souboru, atd.

Událost je vyvolána po události PmaRoot.onAppStartBegin a před událostí PmaRoot.onAppStartEnd.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Viz také:
- PmaObject.onStop (událost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice