Promotic

GetOwnedByName - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem.
Syntaxe:
Object GetOwnedByName(String sName)
Parametry:
sName(String) Název podobjektu (např. "Kotel")
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedByName("Data");
© MICROSYS, spol. s r.o.