Promotic

Root - vlastnost objektu PmaObject

Popis:
Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot.
Syntaxe:
Object Root
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
- PmgObject.Root (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = oObject.Root;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.