Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací kořenový objekt PmgRoot.
Syntaxe:
Object Root
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var oRoot = oItem.Root;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice