Promotic

X - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu.
Syntaxe:
Long X
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "X" tohoto objektu.
 
X=0, Y=0 znamená levý horní roh rodičovského Pmg objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Dx (vlastnost)
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.IniX (vlastnost)
- PmgObject.ScreenX (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nX = oObject.X;   // Čtení z vlastnosti
oObject.X = 200;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.