Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

X - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu.
Syntaxe:
Long X
Volání:
n = oItem.X
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "X" tohoto objektu.

X=0, Y=0 znamená levý horní roh nadřazeného Pmg objektu.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice