Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

X - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu.
Syntaxe:
Long X
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "X" tohoto objektu.
 
X=0, Y=0 znamená levý horní roh nadřazeného Pmg objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Dx (vlastnost)
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.IniX (vlastnost)
- PmgObject.ScreenX (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var nX = oItem.X;   // čtení

oItem.X = 200;   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice