Update cookies preferences
Promotic

Y - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu.
Syntaxe:
Long Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Y" tohoto objektu.
 
X=0, Y=0 znamená levý horní roh rodičovského Pmg objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Dy (vlastnost)
- PmgObject.X (vlastnost)
- PmgObject.IniY (vlastnost)
- PmgObject.ScreenY (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nY = oObject.Y;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Y = 200;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.