Promotic

Dx - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Šířka Pmg objektu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Dx
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dx" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.X (vlastnost)
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nDx = oObject.Dx;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Dx = 200;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.