Promotic

Vars - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací proměnnou Pmg objektu. Viz Proměnné Pmg objektu.
Syntaxe:
Object Vars(String sName)
Parametry:
sName(String) Název proměnné Pmg objektu (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:
Proměnné Pmg objektu se definují v kartě "Proměnné".
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tip! Proměnnou Pmg objektu lze získat také přímo metodou Items rozšířeným způsobem zadání cesty pomocí #vars.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
oObject.Vars("Numvar").Value = 1;

// Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
oObject.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

// Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
oObject.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historie:
Pm8.02.00: (Změněno na objekt.) Pmg objektu nyní nevrací hodnotu proměnné objektu ale vrací objekt který představuje tuto proměnnou. Teprve vlastnost Vars.Value vrací hodnotu proměnné. Tato změna umožňuje zapisovat do proměnných i ve Web obrazu.
© MICROSYS, spol. s r. o.