Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací proměnnou Pmg objektu. Viz Proměnné Pmg objektu.
Syntaxe:
Object Vars(String sName)
Volání:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Název proměnné Pmg objektu (rozlišuje velká/malá písmena)
Poznámka:

Proměnné Pmg objektu se definují v záložce "Proměnné".

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

 
Tip! Proměnnou Pmg objektu lze získat také přímo metodou Items rozšířeným způsobem zadání cesty pomocí #vars.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
oItem.Vars("Numvar").Value = 1;

//Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historie:
Pm8.02.00: Změněno na objekt
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice