Promotic

Vars - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací proměnnou Pmg objektu. Viz Proměnné Pmg objektu.
Syntaxe:
Object Vars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Proměnné Pmg objektu se definují v kartě "Proměnné".
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tip! Proměnnou Pmg objektu lze získat také přímo metodou Items rozšířeným způsobem zadání cesty pomocí #vars.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Nastavení numerické hodnoty do vlastnosti typu Double, Integer, Boolean, atd.
oObject.Vars("Numvar").Value = 1;

// Nastavení barvy do proměnné Colorvar typu Barva.
oObject.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

// Nastavení písma do proměnné Fontvar typu Písmo.
oObject.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historie:
Pm9.00.25: Parametr id umožňuje určit proměnnou i indexem.
Pm8.02.00: (Změněno na objekt.) Pmg objektu nyní nevrací hodnotu proměnné objektu ale vrací objekt který představuje tuto proměnnou. Teprve vlastnost Vars.Value vrací hodnotu proměnné. Tato změna umožňuje zapisovat do proměnných i ve Web obrazu.
© MICROSYS, spol. s r. o.