Promotic

Refresh - metoda objektu PmgObject

Popis:
Překreslení Pmg objektu (a všech jeho podobjektů) nezávisle na systémovém překreslování obrazu (periodu systémového překreslování lze nastavit v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů").
Syntaxe:
Empty Refresh()
Poznámka:
Pokud objekt je vyjmut ze systémové obnovy obrazů, pak tento objekt je překreslován jen pomocí této metody nebo metody PmaPanel.Refresh. Vyjmutí celého obrazu aplikace ze systémové obnovy obrazů se provede zatrhnutím konfigurátoru "PmaPanel > Nastavení výchozích hodnot sFramePars > Perioda obnovování (refresh)".
Pokud objekt není vyjmut ze systémové obnovy obrazů, pak je překreslen jednak systémem a jednak voláním této metody.
Po volání této metody je vyvolána událost onRefresh.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Plně funkční je však pouze pokud se volá nad objektem PmgRoot, viz Příklad.
Viz také:
- PmaPanel.Refresh (metoda)
Příklad:
Vyvolání překreslení celého obrazu v události Pmg objektu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r. o.