Promotic

onStop - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu.
Událost lze použít například ke konečnému přenesení obsahu Pmg objektu do cílových dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Ale z důvodu omezení funkčnosti některých Web prohlížečů (Chrome, Edge) nelze v této události volat například metodu obrazu.

Po vyvolání události onStop pro všechny Pmg objekty je vyvolána událost PmgRoot.onPanelStopEnd.
Viz také:
- PmgObject.onStart (událost)
- PmgObject.onRefresh (událost)
Příklad:
Tento skript v objektu PmgNumber zavolá metodu projektanta SetVal objektu PmaPanel. V parametru předá svou poslední hodnotu.
Toto nefunguje v některých Web prohlížečích (viz Poznámka).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetVal(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r.o.