Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu. Událost lze použít například ke konečnému přenesení obsahu Pmg objektu do cílových dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice