Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgNumber (Číslo)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení a editaci numerických hodnot.

Obsah objektu lze spojit datovou vazbou v konfigurátoru "Hodnota". Potom objekt zobrazuje aktuální hodnotu jakékoliv proměnné v systému PROMOTIC, nebo hodnotu obecného výrazu.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu
FontId Identifikátor písma
Value Zobrazovaná hodnota
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení editace hodnoty objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Číslo Vlastnosti textu.
Viz také:
- PmgString (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiText -> PmgNumber
Pm8.02.14: Nefungovaly datové vazby pro konfigurátory Dolní mez a Horní mez.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice