Update cookies preferences
Promotic

onValueChanged - událost objektu PmgNumber

Popis:
Událost je vyvolána po změně hodnoty objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgNumber objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.OldValue - (Variant) [pro čtení] Původní hodnota před editací.
Poznámka:
Událost je vyvolána až po potvrzeném ukončení editace.
Aby se událost vyvolala, je nutno povolit konfigurátor "Typ editace".

Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto objektu a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru "Hodnota". Využít událost onValueChanged je tedy vhodné pouze pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("OldNumber=" + pEvent.OldValue + ", NewNumber=" + pMe.Value);

Historie:
Pm9.00.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.