Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmgNumber

Popis:
Zobrazovaná hodnota.
Syntaxe:
Variant Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
Datový typ vlastnosti je určen v konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty" a může být Double nebo Long.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");
var value = oNumber.Value;  //čtení

oNumber.Value = 70;  //zápis

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice