Promotic

FontId - vlastnost objektu PmgNumber

Popis:
Identifikátor písma v seznamu písem aplikace (např. "PmMiddle", "PmBig", atd.).
Syntaxe:
String FontId
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNumber = pMe.Items("/Nmb");

var sFontId = oNumber.FontId;   // Čtení z vlastnosti
oNumber.FontId = "PmBig";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.