Update cookies preferences
Promotic

Číslo - karta objektu PmgNumber

Popis:
Vlastnosti textu.
Konfigurátory:
Hodnota
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Value.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této datové vazby.
PísmoPísmo textu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FontId.
BarvaBarva textu
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je pouze u objektů PmgString, PmgNumber, PmgButton a PmgButtonState)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Typ stínování textuVýběr typu stínování textu.
Žádné - Text se nebude stínovat
Vpravo dole - Text bude stínován vpravo dole
Barva stínováníVýběr barvy stínování textu
Datový typ zadávané hodnotyNastavuje se, zda v editačním módu objektu se provádí kontrola datového typu, lze nastavit kontrolu pro zadání reálné nebo celočíselné hodnoty (s mezemi nebo bez nich). V editačním módu je každý z klávesnice zadaný znak kontrolován zda vyhovuje nastavení této vlastnosti.
Konfigurátor je jednak pro kontrolu zadávání, ale také ovlivňuje skutečný datový typ hodnoty (tzn. vlastnost Value vrací hodnotu typu Double nebo Long).
Celé číslo - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Long. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a konfigurátor "Horní mez".
Reálné číslo - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Double. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a konfigurátor "Horní mez".
DateTime (datum a čas) - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Double.
TimeSpan (časový rozsah) - Vlastnost Value vrací hodnotu typu Double.
Typ formátování hodnotyLze zadat jednoduchý předpis pro formátování. Složitější předpis (např. pro více vstupních veličin) se zadává pomocí datové vazby "F - Formátování řetězce".
Tip: K zobrazení čísla s pevným počtem desetinných míst s desetinnou tečkou vždy na stejné pozici použijte horizontální zarovnání "Vpravo" (na konec předpisu navíc můžete přidat i mezery, aby číslo nebylo příliš vpravo).
Žádné - Formátování není použito
Format podle jazyka C - Formátování podle syntaxe jazyka C. Viz Formátovací předpis jazyka C.
PmFormat - Formátování podle syntaxe PmFormat. Viz Formátovací řetězec objektu PmFormat.
Formát hodnotyFormátovací předpis v syntaxi podle typu formátování hodnoty.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Typ editacePokud se v tomto konfigurátoru povolí editace, pak v runtime nad tímto objektem lze otevřít editaci klávesou Enter nebo dvojklikem levým tlačítkem myši.
Editace není povolena - Hodnotu nelze v tomto objektu přímo editovat. Editace hodnoty není kontrolována na obsah.
Editace na místě hodnoty - Editovat hodnotu lze přímo v tomto objektu. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez.
Editace v pomocném okně - Při editaci hodnoty se otevře nové pomocné okno. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez.
Dolní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou dolní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazeno chybové hlášení.
Horní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou horní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazeno chybové hlášení.
Titulek editačního oknaText v záhlaví okna, které se objeví pro editaci hodnoty.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud Typ editace = Editace v pomocném okně.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.