Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgButtonState (Tlačítko dvoustavové)

Popis:
Tlačítko určené k přepínání dvou stavů, například zapnuto-vypnuto. Po stisknutí a uvolnění tlačítka dojde k přepnutí vnitřního stavu tlačítka (0->1 nebo naopak) a je vyvolána událost onButtonUp. Stav tlačítka je graficky vyjádřen zobrazeným textem nebo zobrazenou bitmapou a vnitřně uložen ve vlastnosti State.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu v tlačítku pro stav 0
ColorText1 Barva textu v tlačítku pro stav 1
ImageSrc Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku ve stavu 0
ImageSrc1 Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku ve stavu 1
State Stav dvoustavového tlačítka (0 nebo 1)
StateEx Vrací jeden z pěti stavů tlačítka
Text Text v tlačítku pro stav 0
Text1 Text v tlačítku pro stav 1
Události:
onButtonUp Vyvolá se při uvolnění tlačítka klávesnicí nebo myší
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Tlačítko Společné vlastnosti tlačítka pro oba stavy
State Vlastnosti tlačítka ve stavu 0 nebo 1
Viz také:
- PmgButton (objekt)

Historie:
Pm8.00.07: Zprovozněno zarovnání ikony s textem. Pokud například konfigurátor "Zobrazit obrázek" je nastaven na "vlevo od textu" a text je přitom zarovnán vlevo, pak se ikona spolu s textem zarovná vlevo (dříve se bez ohledu na nastavení centrovalo). Toto je funkční i pro Web obrazy.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiButtonTwo -> PmgButtonState
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice