Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgAnimImage (Animovaný obrázek)

Popis:
Pmg objekt slouží pro zobrazení animovaných obrázků (GIF).
 
Objekt PmgAnimImage umožňuje zadávat:
- barvu pozadí (viz konfigurátor "Barva pozadí")
- povolení animace (viz konfigurátor "Animace povolena")
 
Pmg objekt neobsahuje samotná data ze souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBg Barva pozadí
PlayEnabled Spuštění/zastavení animace
Src Název souboru s cestou k animovanému GIF souboru
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Image Vlastnosti animace.
Viz také:
- PmgRasterImage (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAnimImage -> PmgAnimImage
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice