Promotic

Src - vlastnost objektu PmgAnimImage

Popis:
Název souboru s cestou k animovanému GIF souboru.
Syntaxe:
String Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor" tohoto objektu.
 
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz metoda PmgObject.Refresh).

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zobrazí animovaný obrázek Fire01.gif
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImage = pMe.Items("/RImg0");
var sSrc = oImage.Src;   // Čtení z vlastnosti

oImage.Src = "#pmres:Anim/Fire01.gif";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.