Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Src - vlastnost objektu PmgAnimImage

Popis:
Název souboru s cestou k animovanému GIF souboru.
Syntaxe:
String Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor" tohoto objektu. Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz PmgObject.Refresh).

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zobrazí animovaný obrázek Fire01.gif
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImage = pMe.Items("/RImg0");
var sSrc = oImage.Src;  //čtení

oImage.Src = "#pmres:Anim/Fire01.gif";  //zápis

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice