Promotic

ColorBg - vlastnost objektu PmgAnimImage

Popis:
Barva pozadí
Syntaxe:
String ColorBg
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImage = pMe.Items("/RImg0");
var sColorBg = oImage.ColorBg;   // Čtení z vlastnosti

oImage.ColorBg = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.