Update cookies preferences
Promotic

ColorBg - właściwość obiektu PmgAnimImage

Opis:
Kolor tła
Składnia:
String ColorBg
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImage = pMe.Items("/RImg0");
var sColorBg = oImage.ColorBg;   // Odczyt z właściwości

oImage.ColorBg = "#ffff00";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.