Promotic

Src - właściwość obiektu PmgAnimImage

Opis:
Nazwa pliku ze ścieżką do pliku animowany GIF.
Składnia:
String Src
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Plik" tego obiektu.
 
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Po zapisaniu ścieżki do pliku obrazka (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) zostanie nowy obrazek przerysowany podczas następnego odświeżenia panela (patrz metoda PmgObject.Refresh).

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Wyświetli ilustracje animowanej Fire01.gif
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImage = pMe.Items("/RImg0");
var sSrc = oImage.Src;   // Odczyt z właściwości

oImage.Src = "#pmres:Anim/Fire01.gif";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.