Promotic

PlayEnabled - właściwość obiektu PmgAnimImage

Opis:
Uruchomienie/zatrzymanie animacji.
Składnia:
Boolean PlayEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Animacja aktywna" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oImage = pMe.Items("/RImg0");

var bPlayEnabled = oImage.PlayEnabled;   // Odczyt z właściwości
oImage.PlayEnabled = true;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.