Promotic

Image - karta obiektu PmgAnimImage

Opis:
Właściwości animacji.
Konfiguratory:
PlikŚcieżka do pliku animowany GIF (*.gif), który będzie wyświetlony przy pomocy tego obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Src.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wielkość z plikuTu jest wyświetlana (bez możliwości edycji) informacja o oryginalnych wymiarach obrazka w pliku.
WielkośćOkreśla, w jaki sposób zostanie określona wielkość obiektu PmgAnimImage
Według rozmiaru obiektu - Rozmiar Pmg obiektu jest określony przez konfiguratory Dx, Dy w karcie "Pozycja"
Według pliku - Rozmiar Pmg obiektu jest określony wielkością obrazka w pliku
Kolor tłaKolor tła obrazka.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBg.
Animacja aktywnaUruchomienie lub zatrzymanie animacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PlayEnabled.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.