Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Image - karta obiektu PmgAnimImage

Opis:
Właściwości animacji.
Pozycje konfiguracji:
PlikŚcieżka do pliku animowany GIF (*.gif), który będzie wyświetlony przy pomocy tego obiektu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Src.

Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Wielkość z plikuTu jest wyświetlana (bez możliwości edycji) informacja o oryginalnych wymiarach mapy bitowej z pliku.
WielkośćOkreśla, w jaki sposób zostanie określona wielkość obiektu PmgAnimImage
Według wielkości obiektu - Wielkość Pmg obiektu jest określona przez konfiguratory Dx, Dy w karcie "Pozycja"
Według pliku - Wielkość Pmg obiektu jest określona wielkością obrazka w pliku
Kolor tłaKolor tła grafiki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBg.

Animacja aktywnaUruchomienie lub zatrzymanie animacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PlayEnabled.


Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice