Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Odświeżenie Pmg obiektu (oraz wszystkich jego podobiektów) niezależnie od systemowego odświeżenia panela (period systemowego odświeżenia można ustawić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Częstotliwość odświeżania ekranów").
Składnia:
Empty Refresh()
Notatka:
Jeżeli obiekt jest wyjęty z systemowwego odświeżania paneli, wtedy dany obiekt jest odświeżany tylko przy pomocy tej metody lub metody PmaPanel.Refresh. Wyjęcie całego panelu aplikacji z systemowego odświeżania paneli można wykonać przez zakreślenie konfiguratora "PmaPanel > Ustawienie wyjściowych wartości Options > Period odświeżania (refresh)".

Jeżeli obiekt nie jest wyjęty z systemowego odświeżania paneli, wtedy jest odświeżany zarówno przez system jak również przez wywołanie tej metody.

Po wywołaniu tej metody zostanie wywołane zdarzenie onRefresh.

 
Metoda ta działa także w Web panelach. W pełni fukcjonalne jest tylko jeżeli zostanie wołana nad obiektem PmgRoot, patrz Przykład.
Patrz również:
- PmaPanel.Refresh (metoda)
Przykład:
Wywołanie odświeżenia całego panela w zdarzeniu Pmg obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice