Promotic

ShowMenu - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Otworzy menu lokalne Pmg obiektu.
Składnia:
Empty ShowMenu()
Notatka:
Domyślnie menu lokalne zostanie automatycznie wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem (lub również lewego przycisku lub klawiszem spacja - jeżeli jest ustawiony konfigurator "Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki"). Wtedy nie trzeba wołać tą metodę.
Metodę tą można wykorzystać do niestandardowego otwierania menu, na przykład jeżeli należy otworzyć menu kliknięciem myszki tylko w określonym obszarze Pmg obiektu, itd.

Menu lokalne Pmg obiektu można wytworzyć przez wypełnienie zdarzenia: onMenuFill oraz onMenuSelect (patrz Przykład w opisie obiektu AddMenu).

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.onMenuFill (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
oObject.ShowMenu();

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.