Update cookies preferences
Promotic

ViewX - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot.
Składnia:
Long ViewX
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Uwaga! Współrzędne są w rzeczywistych wyświtlanych pikselach (podobnie jak w przypadku PmgObject.ScreenX), które są zależne od zoomu całej aplikacji patrz Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji, a nie we współrzędnych środowiska deweloperskiego PmgObject.IniX.
Patrz również:
- PmgObject.ViewY (właściwość)
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.IniX (właściwość)
- PmgObject.ScreenX (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nViewX = oObject.ViewX;
© MICROSYS, spol. s r.o.