Promotic

Zmienne Pmg obiektu

Zmienna Pmg obiektu jest narzędziem do tworzenia użytkownikiem dodanych właściwości Pmg obiektów.

Zmienna jest typu Obiekt. Obiekt ten posiada tylko jedyną właściwość:
ValueWartość zmiennej. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
NameNazwa zmiennej. Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.


Dostęp do zmiennej Pmg obiektu:
- przy pomocy metody PmgObject.Vars. Na przykład
oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14
- przy pomocy identyfikatora #vars.
pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14


Zmienne są wykorzystywane na przykład w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu".

Zmienne można wytworzyć w dowolnym Pmg obiektcie w karcie "Zmienne".

Zmienne mogą być następujących typów:
- String - w takiej wartości można wprowadzić Makro wyrażenie ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Kolor - Łańcuch tekstowy typu RGB String
- Czcionka - identyfikator tekstowy czcionki, np. "PmMiddle"


Powiązanie danych w zmiennych:
- W każdej zmiennej można wytworzyć powiązanie danych.
- Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.


Wstępnie ustawione zmienne w obiekcie PmgRoot:
W każdym obiekcie PmgRoot znajdują się dwie wstępnie ustawione zmienne:
- BackroundColor: Kolor tła całego panela
- FocusColor: Kolor obwódki, która jest wyświetlona wokół wybranego Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.25: Nowa właściwość Name.
Pm8.03.16: Usunięty błąd: Edytor paneli - W zmiennej typu Boolean nie było możliwym stworzenie powiązanie danych.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.