Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne Pmg obiektu

Zmienna Pmg obiektu jest narzędziem do tworzenia użytkownikiem dodanych właściwości Pmg obiektów.
 
Zmienna jest typu Obiekt. Obiekt ten posiada tylko jedyną właściwość:
ValueWartość zmiennej. Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Dostęp do zmiennej Pmg obiektu:
- przy pomocy metody PmgObject.Vars. Na przykład

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- przy pomocy identyfikatora #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Zmienne są wykorzystywane na przykład w powiązaniu danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu".
 
Zmienne można wytworzyć w dowolnym Pmg obiektcie w karcie "Zmienne".
 
Zmienne mogą być następujących typów:
- String - w takiej wartości można wprowadzić Makro wyrażenie ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Kolor - Łańcuch tekstowy typu RGB String
- Czcionka - tekstowy identyfikator czcionki, np. "PmMiddle"
 
Powiązanie danych w zmiennych:
- W każdej zmiennej można wytworzyć powiązanie danych.
- Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
 
Wstępnie ustawione zmienne w obiekcie PmgRoot:

W każdym obiekcie PmgRoot znajdują się dwie wstępnie ustawione zmienne:

- BackroundColor: Kolor tła całego panelu
- FocusColor: Kolor obwódki, która jest wyświetlona wokół wybranego Pmg obiektu

Historia:
Pm8.03.16: Usunięty błąd: Edytor paneli - Dla zmiennej typu Boolean nie było możliwym stworzenie powiązanie danych (zawieszał się padal edytor paneli).
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice