Update cookies preferences
Promotic

ToolTip - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Tooltip (tekst) Pmg obiektu.
Składnia:
String ToolTip
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst tooltipa" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var sToolTip = oObject.ToolTip;   // Odczyt z właściwości
oObject.ToolTip = "Opis";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.