Update cookies preferences
Promotic

onFocusIn - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus.
Zdarzenie można zastosować na przykład do wyświetlenia informacji pomocniczych, jeżeli użytkownik zaktywuje odopwiedni obiekt za pomocą klawiatury lub myszki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
- Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.


Zdarzenia onFocusIn oraz onFocusOut są przeznaczone do wywołania dowolnej akcji podczas uzyskania lub utraty fokusa. W celu zmiany wizualnej Pmg obiektu podczas zmiany fokusa jest zalecane stosowanie zdarzenia onModeChange, które udostępnia bardziej komleksowe informacje o stanie Pmg obiektu.
Patrz również:
- PmgObject.onFocusOut (zdarzenie)
- PmgObject.Focus (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.BorderWidth = 3;
© MICROSYS, spol. s r.o.