Promotic

Focus - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Stwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu.
Składnia:
Boolean Focus
Wartości:
true - obiekt posiada fokus
false - obiekt nie posiada fokus
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

Dla stwierdzenia, czy obiekt ten lub niektóry z jego obiektów wżłobionych posiadają fokus jest przeznaczona metoda PmgObject.GetItemInfo(1).

Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange, onFocusIn lub onFocusOut.
Patrz również:
- PmgObject.onFocusIn (zdarzenie)
- PmgObject.onFocusOut (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bFocus = oObject.Focus;   // Odczyt z właściwości
oObject.Focus = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.