Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Focus - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Stwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu.
Składnia:
Boolean Focus
Wołanie:
b = oItem.Focus
Wartości:
true - obiekt posiada fokus
false - obiekt nie posiada fokus
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

 
Dla stwierdzenia, czy dany obiekt lub niektóry z jego obiektów wżłobionych posiadają fokus jest przeznaczona metoda PmgObject.GetItemInfo(1).
 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange, onFocusIn lub onFocusOut.
Patrz również:
- PmgObject.onFocusIn (zdarzenie)
- PmgObject.onFocusOut (zdarzenie)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice