Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - zdarzenie objektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu. Zdarzenie można zastosować na przykład do początkowej inicjalizacji Pmg obiektu lub do początkowego wczytania danych do Pmg obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
 
Uwaga:

W tym zdarzeniu nie można jeszcze wykorzystywać metod (właściwości) przystępujących do zawartości panelu za pośrednictwem obiektu PmaPanel, na przykład pMe.PmPanel.X, itd. Wywołanie można zastąpić na przykład wywołaniem funkcjyjnym pMe.Items("/ItemName").

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice