Promotic

onStart - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela.
Zdarzenie można zastosować na przykład do początkowej inicjalizacji Pmg obiektu lub do początkowego wczytania danych do Pmg obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Uwaga:
W tym zdarzeniu nie można jeszcze wykorzystywać metod (właściwości) przystępujących do zawartości panelu za pośrednictwem obiektu PmaPanel, na przykład pMe.PmPanel.X, itd. Wołanie można zastąpić na przykład wołaniem pMe.Items("/ItemName").
Patrz również:
- PmgObject.onStop (zdarzenie)
- PmgObject.onRefresh (zdarzenie)
Przykład:
Wywoła metodę projektanta panela InitTable, która zwróci tablicę wartości. Te następnie zapisze do tabeli w panelu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i, j;
var aValues = pMe.PmPanel.Methods.InitTable();
var oTable = pMe.Items("/Table");
var nRows = aValues.GetSize(1);
var nCols = aValues.GetSize(2);

oTable.Rows = nRows;
oTable.Cols = nCols;
for (i = 0; i < nRows; i++)
{
for (j = 0; j < nCols; j++)
{
oTable.SetCellText(i, j, aValues.GetItem(i, j));
}
}
© MICROSYS, spol. s r. o.