Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca rdzenny obiekt PmgRoot.
Składnia:
Object Root
Wołanie:
oRoot = oPmg.Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.


Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice