Update cookies preferences
Promotic

Root - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca rdzenny obiekt PmgRoot.
Składnia:
Object Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmaObject.Root (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = oObject.Root;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.