Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca rdzenny obiekt PmgRoot.
Składnia:
Object Root
Wołanie:
oRoot = oPmg.Root
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice