Promotic

Vars - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca zmienną Pmg obiektu. Patrz Zmienne Pmg obiektu.
Składnia:
Object Vars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Zmienne Pmg obiektu są definiowane w karcie "Zmienne".
Metoda ta działa także w Web panelach.

Wskazówka! Zmienną Pmg obiektu można uzyskać również bezposŕednio przy pomocy metody Items rozszerzonym sposobem wprowadzenia ścieżki przy pomocy #vars.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie wartości liczbowej do właściwości typu Double, Integer, Boolean, itd.
oObject.Vars("Numvar").Value = 1;

// Ustawienie koloru do zmiennej Colorvar typu Kolor.
oObject.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

// Ustawienie czcionki do zmiennej Fontvar typu Czcionka.
oObject.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historia:
Pm9.00.25: Parametr id umożliwia określić zmienną również indeksem.
Pm8.02.00: (Zmieniono na obiekt.) Pmg obiektu obecnie nie zwraca wartość zmiennej obiektu lecz zwraca obiekt, który przedstawia daną zmienną. Dopiero właściwość Vars.Value zwraca wartość zmiennej. Zmiana ta umożliwia zapis do zmiennych również w Web panelu.
© MICROSYS, spol. s r. o.