Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca zmienną Pmg obiektu. Patrz Zmienne Pmg obiektu.
Składnia:
Object Vars(String sName)
Wołanie:
oItem.Vars(sName).Value = x
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej Pmg obiektu (rozróżnia duże/małe litery)
Notatka:

Zmienne Pmg obiektu są definiowane w zakładce "Zmienne".

Metoda ta działa także w Web panelach.

 
Wskazówka! Zmienną Pmg obiektu można uzyskać również bezposŕednio przy pomocy metody Items rozszerzonym sposobem wprowadzenia ścieżki przy pomocy #vars.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

//Ustawienie wartości liczbowej do właściwości typu Double, Integer, Boolean, itd.
oItem.Vars("Numvar").Value = 1;

//Ustawienie koloru w zmiennej Colorvar typu Kolor.
oItem.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";

//Ustawienie czcionki w zmiennej Fontvar typu Czcionka.
oItem.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historia:
Pm8.02.00: Zmieniono na obiekt
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice