Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dx - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Szerokość Pmg obiektu (w pikselach).
Składnia:
Long Dx
Wołanie:
n = oItem.Dx
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dx" niniejszego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- X
- Y
- Dy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice