Update cookies preferences
Promotic

Dx - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Szerokość Pmg obiektu (w pikselach).
Składnia:
Long Dx
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dx" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.Y (właściwość)
- PmgObject.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var nDx = oObject.Dx;   // Odczyt z właściwości
oObject.Dx = 200;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.