Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetProp - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zapis wartości do właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości. Wartość parametru sProp określa właściwość, do której zostanie zapisana nowa wartość.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz od wersji PROMOTIC 9 nie trzeba już korzystać (była przeznaczona tylko dla InternetExplorer 8 oraz starsze).

Składnia:
Boolean SetProp(String sProp, Variant vValue)
Wołanie:
oItem.SetProp sProp, vValue
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości (rozróżnia duże/małe litery)
vValue(Variant) Nowa wartość, która zostanie zapisana do okéślonej właściwości.
Wartość zwrotna:
true - zapis do określonej właściwości przebiegł pomyślnie
false - zapis do określonej właściwości nie powiódł się
Patrz również:
Przykład:
Wartość 30 jest zapisana do właściwości X:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
oItem.SetProp("X", 30);

Historia:
Pm7.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice