Promotic

SetProp - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zapis wartości do właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości.
Wartość parametru sProp określa właściwość, do której zostanie zapisana nowa wartość.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz od wersji Pm9.0.0 nie trzeba już korzystać (była przeznaczona tylko dla InternetExplorer 8 oraz starsze).
Składnia:
Boolean SetProp(String sProp, Variant vValue)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości (rozróżnia duże/małe litery)
vValue(Variant) Nowa wartość, która zostanie zapisana do okéślonej właściwości.
Wartość zwrotna:
true - zapis przebiegł pomyślnie
false - zapis nie powiódł się
Patrz również:
Przykład:
Wartość 30 jest zapisana do właściwości X:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Panel0");
oObject.SetProp("X", 30);

Historia:
Pm9.00.00: Przestarzałe
© MICROSYS, spol. s r.o.