Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FullName - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych.

Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest zastąpiona przy pomocy metody GetPathName.

Składnia:
String FullName
Wołanie:
s = oItem.FullName
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Dla Pma obiekty istnieje w tym samym celu metoda GetPathName.

 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice