Update cookies preferences
Promotic

FullName - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody GetPathName.
Składnia:
String FullName
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Dla Pma obiekt istnieje w tym samym celu metoda GetPathName.

Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmgObject.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var sFullName = oObject.FullName;
© MICROSYS, spol. s r.o.